Tháng Mười 11, 2017

Măng tây

Tháng Mười 11, 2017

Đu đủ xanh

Tháng Mười 11, 2017

Tháng Mười 11, 2017

Bắp non

Tháng Mười 11, 2017

Ớt hiểm

Tháng Mười 11, 2017

Đậu bắp

Tháng Mười 5, 2017

Cà tím